esteto.ro

Fiecare dintre noi avem puterea şi libertatea de a ne modela singuri destinul

Miercuri, 16.Dec.2015 11:27 Auto-sugestie Lasă un răspuns 1 vizualizari

Prima axiomă hermetică a Kybalionului susţine că întreaga existenţă manifestată este rezultatul procesului de gândire al Creatorului. Universul este mental, nimic din ceea ce se află în el nu poate fiinţa de la sine, dacă nu este in mintea Creatorului, nimic nu poate fi adăugat creaţiei dacă nu a fost pregândit, nimic nu se poate sustrage existenţei dacă nu este voit ne-gândit de Creator.

Fiecare dintre noi avem puterea si libertatea de a ne modela singuri destinul 2

Omul este un Creator la scară redusă

Darul pe care Tatăl/ Mama Divină l-a oferit tuturor fiinţelor vii, este capacitatea de a învăţa, a înţelege, a folosi Legile care guvernează Universul. Ce altă dovadă de iubire o poate oferi un părinte divin copiilor săi, decât capacitatea de a-şi modela ei înşişi realitatea, de a-şi crea propriul Univers? Însă indiferent că omul este conştient sau nu de capacitatea sa, Legea Mentalismului lucrează. Fie că omul ştie sau nu, el îşi creează un trecut, un prezent şi un viitor, în care Legea de bază este Acţiunea sa. Apa curge chiar dacă noi vrem sau nu, chiar dacă noi cunoaştem mecanismul curgerii ei sau nu. Corpul nostru funcţionează chiar dacă noi îi cunoaştem mecanismul sau nu, în legea lui, în acord cu legile fizicii. La fel, omul este subiectul propriilor lui acţiuni, în conformitate cu Legile Divine, chiar dacă nu le cunoaşte.

Cum ar fi dacă toţi oameni ar conştientiza faptul că sunt co-creatori ai Universului?

Cei mai mulţi se ascund în ignoranţa mecanismelor ignoranţei, resemnându-se, în ideea că ceea ce se întâmplă este pur şi simplu predestinat. Aşa mi-e scris…aşa a vrut Dumnezeu. Voinţa lui Dumnezeu este ca omul să conştientizeze ceea ce se află în el. Dacă un părinte are un dar atât de mare pentru copiii săi, ce durere ar fi mai mare decât necunoaşterea acestuia? Legile Universale ne sunt implantate în suflet, în minte, în ADN şi nu încetează să funcţioneze chiar dacă le ignorăm. Însă imaginaţi-vă o lume în care fiecare om ar fi conştient de puterea lui de a-şi modela destinul, de a învăţa din ceea ce face şi, în care, fiecare îşi conştientizează rolul de creator.

Aceasta este adevărata semnificaţie a libertăţii: libertatea de a-ţi crea singur realitatea, ţinând cont de realitatea celorlalţi.Fiecare dintre noi avem puterea si libertatea de a ne modela singuri destinul 3

Principiile care guvernează Universul sunt întotdeauna valabile şi pot fi găsite în toate cărţile sfinte, în toate învăţăturile maeştrilor, până şi în cel mai ascuns colţ al naturii. Omul îşi foloseşte în foarte mică măsură capacitatea mentală, iar efectele sunt pe măsură. Atunci când omul va conştientiza ce este el cu adevărat, numai atunci va putea avea pretenţia de a fi fericit.

Cum poţi să fii nefericit ştiind că tu eşti un co-creator al Universului, un părtaş direct la misterul creaţiei eterne şi a realităţii în care trăieşti? Universul este, într-adevăr, creaţia unei minţi divine supraconştiente. Asta pune in discuţie o problemă foarte interesantă: mintea noastră creează şi ea, după asemănararea minţii divine, un Univers?…

Asterion


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *