arleto.ro

Natura femeii și natura bărbatului – compatibilitate

Joi, 06.Aug.2015 13:40 Comunicare si relatii Lasă un răspuns 1 vizualizari

Am să încep prin a vă spune că noi, spiritele umane suntem oaspeţi ai marii Creaţii, ce peregrinăm prin ea şi că avem datoria sacră şi sfântă de a ne supune armonios regulilor şi ordinii casei, sprijinind şi promovând astfel cu toată puterea Împărăţia lui Dumnezeu.

Natura femeii si natura barbatului - compatibilitate 2

Ca oaspete avem datoria de a nu stingheri casa, ci de a ne adapta la ordinea deja existentă aici pe pământ şi chiar de a sprijini şi proteja această casă în schimbul ospitalităţii primite. Divinitatea este separată în două părţi: o parte activă şi o parte pasivă sau o parte pozitivă şi una negativă. Partea pasivă sau negativă este mai fină, mai sensibilă, mai delicată; partea activă sau pozitivă este mai brută şi mai puţin sensibilă! Partea mai sensibilă este mai puternică şi mai predominantă şi are rol de conducător. Datorită sensibilităţii este mai receptivă la presiunea Voinţei lui Dumnezeu – cea mai puternică presiune. Termenul de presiune nu înseamnă patimă, violenţă, act arbitrar de forţă ci impresionare. Femeia postcreaţiei întruchipează elementul mai sensibil al Creaţiei lui Dumnezeu, fiind partea negativă, pasivă, iar bărbatul întruchipează spiritualul sau elementul mai brut, ca fiind partea pozitivă, activă.

Adevărata natură a femeii

Natura femeii si natura barbatului - compatibilitate 3Întotdeauna partea cea mai sensibilă a fost şi este cea mai puternică şi predominantă – femeia! Ei îi este mult mai uşor să stea în Voinţa lui Dumnezeu şi să o asculte. În acest fel ea oferă o legătură mai bună cu Puterea Vie din Creaţie – Adevărata Putere! Această lege a Creaţiei ar trebui luată în considerare de către cercetători şi inventatori. Partea care este mai plină de putere şi tărie este întotdeauna partea cea mai sensibilă, deci partea negativă sau pasivă. Partea sensibilă este cea care hotărăşte, pe când partea activă este cea care execută! Într-o evoluţie naturală, firească femeia are o influenţă puternică asupra bărbatului, înălţându-l atât pe el cât şi pe ea. Atunci când intelectul cu toată viclenia sa a fost trezit de bărbat, femeia a decăzut, pierzând puritatea, ca mai apoi să fie târâtă în noroi şi pângărită printr-o gândire nesănătoasă. Gândirea nesănătoasă a survenit deci prin impuritatea femeii, prin corupţie morală, prin influenţa prietenilor falşi, prin exemple rele, prin tendinţele greşite din artă şi literatură. În acest fel punţile spre ceea ce este mai pur şi luminos au fost distruse, iar o cale de întoarcere este greu de găsit. Creatorul în bunătatea sa, prin legile sale oferă ajutor şi posibilităţi care vin automat în momentul în care un spirit uman rătăcit vrea să se trezească dezvoltând în el puritatea, intuiţia şi o voinţă serioasă. Zilnic călcăm în picioare darurile Creatorului, căci legile sale răsplătesc faptele noastre. Cea mai importantă lege este cea a Iubirii pe care nu am înţeles-o şi am făcut din ea cu totul altceva. Femeia trebuie să se trezească la adevărata sa valoare dacă vrea ca bărbatul să recunoască în ea acel ajutor pur şi înălţător. Bărbatul trebuie să cinstească în femeie acel lucru pentru care ea a fost menită de DUMNEZEU! Ceea ce simţi intuitiv pentru femeie, drag bărbat poate deveni pentru tine Poarta spre Lumină – Să nu uiţi niciodată aceasta! Un bărbat autentic şi puternic nu se manifestă decât cu consideraţie delicată faţă de femeia veritabilă. Puritatea femeii de pe pământ stă în fidelitate! În ordinea valorică a Creaţiei vine în primul rând femeia şi apoi bărbatul.

Autenticitatea femeii și autenticitatea

Natura femeii si natura barbatului - compatibilitate 4O vorbă din bătrâni spune că “femeia te ridică, femeia te coboară”. Aici se află un mare adevăr. Faptul că aceasta s-a deschis prea uşor vicleniilor seducătoare, l-a atras foarte repede pe bărbat în adâncuri. Acum, poate mai mult ca niciodată, femeia trebuie să preia conducerea şi să meargă înaintea bărbatului pe calea spre înălţare – aceastaeste datoria sfântă şi sacră a ei! În anii care vor veni, femeia se va schimba şi va trăi conform Voinţei lui Dumnezeu. Probabil v-aţi întrebat cum se poate întâmpla ca un spirit uman să se încarneze pe pământ o dată ca femeie, odată ca bărbat. Există un răspuns la această întrebare – o femeie veritabilă a Creaţiei nu va fi pusă niciodată în această postură atâta timp cât rămâne ferm ancorată în Voinţa Domnului, trebuind astfel să fie încarnată ca bărbat. Deoarece femeia s-a supus intelectului reprimând astfel feminitatea, acest lucru s-a întâmplat, femeia a devenit bărbat, bărbatul a devenit femeie prin procesul binecunoscut de Reîncarnare. Chiar dacă sufletul feminin poate lucra inteligent într-un corp masculin (este valabil şi pentru sufletul masculin) în planul terestru, în plan spiritual sau sufletesc el nu va fi niciodată un bărbat autentic! În Era de Aur acest lucru nu va mai fi posibil căci toate acele femei care şi-au reprimat feminitatea nu se vor mai putea încarna pe pământ (valabil și pentru bărbați). Din acest motiv al nerespectării genului (naturii sufletului) se găsesc acum pe pământ bărbaţi cu trăsături feminine şi femei cu trăsături masculine. Atât pentru unii cât şi pentru alţii natura sufletului nu este autentică, ci deformată. Fundamental şi decisiv pentru Creaţie rămâne faptul hotărâtor al naturii spiritului (hotărâre de altfel luată inconştient în planurile spirituale) de a-şi duce existenţa de natură feminină sau masculină. La ora actuală sunt puţine femei cu adevărat autentice, majoritatea au pierdut graţia, frumuseţea, puritatea, intuiţia, nobleţea şi ca atare este greu să revii, dar nu este imposibil.

Echilibrul între femeie și bărbat

Natura femeii si natura barbatului - compatibilitate 5Fidelitatea femeii înseamnă puritate! Ori infidelă este orice femeie care cochetează fie şi în joacă cu bărbaţii, în cuvinte sau chiar gânduri. Bărbatul a devenit nepăsător cu ,,sexul slab” călcând în picioare însăşi şansa lui de a se înălţa spre dimensiunile cele mai pure şi luminoase ale Creatorului. Misiunea femeii este să facă din acest pământ un cămin armonios şi intim. Căminul trebuie să fie ca un sanctuar! El trebuie să devină un Templu pentru Voinţa lui Dumnezeu! Când viaţa şi activitatea noastră va fi în strânsă legătură cu această Voinţă vom cinsti şi preţui cu adevărat pe Cel ce ne-a Creat! Bărbatul se va schimba şi el, renunţând la supunerea sa faţă de intelect şi va recunoaşte în femeie călăuza sa spre Lumină şi Iubire! El trebuie să recunoască că activitatea femeii pe pământ este la fel de importantă ca a sa, este nevoit să nu mai manifeste violenţă, despotism, lipsă de respect. Însă şi femeia va trebui să respecte munca bărbatului fără să-şi închipuie că numai activitatea ei este decisivă. Bărbatul nu are voie prin încăpăţânare să distrugă ordinea din casă (casa şi Creaţia), să o tulbure, ci prin înţelepciune şi înţelegere să păstreze armonia.

Priviţi voi bărbaţi şi femei ai acestei planete Geea întotdeauna Creaţia ca pe propria voastră casă! Şi aşa este!

Virgil Marcu


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *