arleto.ro

Modul în care comunicăm spune multe despre personalitatea noastră şi despre ...

Joi, 22.Oct.2015 15:26 Comunicare si relatii Lasă un răspuns 1 vizualizari

Comunicarea este amprentată de perioada intrauterină şi de anii copilăriei, de viaţa din familie cu relaţiile şi atitudinile manifestate între soţi şi între ceilalţi membrii ai familiei (fraţi, bunici, străbunici, etc.) de diferite vârste şi din diferite generaţii.

Modul in care comunicam spune multe despre personalitatea noastra si despre relatiile pe care le avem cu ceilalti 2

Care sunt factorii care influenţează comunicarea?

Numeroşii factori care influenţează comunicarea: exprimarea sentimentelor şi atitudinilor prin cuvinte, tonalitatea, limbajul utilizat, timbrul vocal, ritmul în vorbire, atracţia sau respingerea reflectată prin comunicare, gesturile, mimica, şi multe altele. Credinţele, obiceiurile şi tradiţiile din familie au un rol important în dezvoltarea unei comunicări eficiente sau a unei comunicări deficitare. Traumele, frustrările, inhibiţiile şi fricile generate de o sumedenie de cauze duc la mari deficienţe în comunicare, de altfel toate relaţiile şi modalităţile de comunicare sunt amprentate de existenţa sau inexistenţa armoniei, a iubirii, a respectului reciproc şi bunelor maniere precum şi a gradului de cultură şi de elevare spirituală a celor care interrelaţionează.

Dicţia şi tonul pe care îl folosim când vorbim este împrumutat de la diverse persoane din jurul nostru

O bună dicţie şi ritmul utilizat în vorbire se învaţă din copilărie, făcând abstracţie de unele anomalii care necesită intervenţiile medicale sau apelarea la logoped. Copilul preia modalităţile de exprimare din familie, expresia „cei şapte ani de acasă” are o mare relevanţă şi o mare încărcătură emoţională. Stima, respectul de sine şi respectul faţă de cei din jur ajută la dezvoltarea unei comunicări civilizate care va marca relaţiile individului pe parcursul vieţii. Unii indivizi vorbesc foarte mult, într-un ritm atât de rapid încât nu se înţelege nimic din ceea ce spun, alţii doresc să vorbească doar ei încercând să domine convorbirea. Utilizarea pauzelor şi a unui ritm adecvat dau o mare eficienţă comunicării, acea persoană se face înţeleasă şi acceptată fie că e vorba de indivizi sau de grupuri care au o anumită omogenitate conturată de anumite scopuri.

Avem o mare apetenţă pentru vorbire dar ştim să îi ascultăm pe cei din jurul nostru?

Modul in care comunicam spune multe despre personalitatea noastra si despre relatiile pe care le avem cu ceilalti 3Un rol foarte important, în comunicare, îl are ascultarea, a şti să asculţi pe cel de lângă tine, pe cei din jur sau pe cei din grupul din care faci parte. Azi, parcă mai mult decât oricând, e un haos privind comunicarea pe toate planurile, tot mai mulţi vor să vorbească într-un mod virulent şi agresiv, parcă nu ar mai fi timp şi de a discerne ce se spune, tendinţa de dominare a partenerului de discuţie, a grupului sau a unei colectivităţi, se manifestă tot mai mult neglijându-se respectul şi armonia relaţiilor. Ascultarea o putem aborda din mai multe unghiuri: ascultarea părinţilor, ascultarea unui sfat din partea celor cu experienţă mai mare, ascultarea propriului corp, ascultarea naturii, ascultarea muzicii şi multe alte împrejurări în care a asculta implică simţurile, echilibrul mental şi emoţional precum şi frumuseţea vieţii. Dumnezeu şi ghizii spirituali ne transmit, prin diferite modalităţi de comunicare, ce e mai folositor pentru noi, mai ales în clipe greu de depăşit, e nevoie doar să îi ascultăm cu luare aminte şi să transpunem în practică mesajele.

Cum vor învăţa copiii să asculte când ei observă că adulţii nu ştiu să asculte ce spun alţii, cum se vor comporta aceşti copii în viitoarele lor familii ?

Culegem ce cultivăm, nu altceva. Credinţele, obiceiurile şi tradiţiile au influenţă pozitivă de cele mai multe ori, dar există şi situaţii în care inhibiţia, limitarea în comunicare şi în exprimarea simţămintelor sunt impuse de către cei care se consideră atotştiutori, de unii lideri care vor să încorseteze exprimarea liberă, motivând că aşa dictează credinţa sau tradiţia.

Efectele comunicării la distanţă

Ce să mai spunem despre comunicarea dintre părinţii plecaţi în străinătate şi copiii lor rămaşi în grija rudelor? Mulţi cred că dacă comunică cu copiii prin intermediul internetului totul e rezolvat. Dar oare internetul poate înlocui mângâierea, îmbrăţişarea şi alte manifestări afective absolut necesare? Aceşti părinţi greu vor mai recupera ceea ce au pierdut în relaţionarea cu proprii copii precum şi cu alte persoane importante din familie, în cele mai multe cazuri plătesc amarnic fără să conştientizeze marea greşeală făcută în perioadele în care copilul avea cea mai mare nevoie de părinţi, nimeni şi nimic nu poate înlocui dragostea părinţilor. Le recomand acestor părinţi să apeleze la consiliere psihologică pentru a se redresa lucrurile, cât se mai poate, până nu e prea târziu. Şi comunicarea are încărcătură vibraţională, vibraţiile timbrului vocal dau multe indicii cu privire la cel care comunică, o persoană armonioasă are o voce plăcută, atrăgătoare şi convingătoare prin ceeea ce comunică, o asemenea persoană vorbeşte din suflet pentru suflet şi îşi culege roade alese.

Marilena Moldovan


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *